Výstava nabízí pohled na život v době nalezení rukopisu, představuje například zařízení měšťanské domácnosti z této doby, oblečení či mince. "Závěr výstavy je věnován národnímu obrození a také celému literárnímu dílu Václava Hanky," řekla Hulíková. Výstava nabídne i česká a zahraniční vydání Rukopisu královédvorského. Původní rukopis je ale uložen v depozitáři Národního muzea.

Dvůr Králové nad Labem na polovinu září připravuje v souvislosti s výročím nálezu rukopisu také bohatý kulturní program a například staročeský jarmark.

Významný český obrozenecký vědec, slavista a básník Václav Hanka se narodil v roce 1791, později pracoval také jako první bibliotékář Národního muzea.

Královédvorský rukopis Hanka objevil ve věži královédvorského kostela v roce 1817, druhý rukopis byl koncem roku 1918 anonymně zaslán do Českého muzea. Ihned po objevení rukopisů se rozpoutal spor o jejich pravost. Skutečnost, že se jedná o falzifikáty byla prokázána až na přelomu 19. a 20. století.