Český chlapecký sbor Boni pueri přijal pozvání Komorní filharmonie Pardubice k provedení nejslavnějších requiem napříč epochami a kontinenty. Spolu s Boni pueri vystoupil i Český filharmonický sbor Brno.

Přes tři tisíce posluchačů vyslechlo díla G. Verdiho, W. A. Mozarta, S. Barbera, A. Dvořáka, J. Ruttera nebo G. Faurého.

Sólista Boni pueri Vladislav Dušek doslova zazářil ve skladbě A. L. Webbera. Velkého uznání se dostalo Boni pueri od samotného dirigenta Petera Feranece, současného šéfdirigenta a uměleckého ředitele divadla v Petrohradě.

„Projekt, který jsme připravili, je největší v historii Komorní filharmonie Pardubice. Na pódiu o velikosti 22 krát 13 metrů se objevilo více než dvě stě účinkujících,“ říká ředitelka tělesa Jarmila Zbořilová.

„Boni pueri jsou profesionálové, skvěle se s nimi pracovalo, byli výborně připraveni. Mezi chlapci vládne tak fantastická přirozená kázeň a výborná atmosféra a ještě ji umějí rozdávat dál,“ dodává manažer Filharmonie Tomáš Kráčmar.

Celý koncert provázeli mluveným slovem herec Saša Rašilov a kněz Zbigniew Czendlik. Arénou se nesly lyrické verše Viléma Závady, Františka Hrubína i nadčasové dílo Ovidiovo. V průběhu koncertu se oba protagonisté vraceli k úryvkům z První knihy Mojžíšovy nebo z koránu.

„Do našeho dramaturgického plánu benefiční koncerty patří. Přijali jsme pozvání velmi rádi, vždyť Boni pueri již několikrát v Americe koncertovali. Ať se již násilí objeví kdekoli na světě, je třeba ho jasně a důrazně odmítnout. Filharmonie připravila krásný koncert, kde hudba a verše našly své místo. Velmi působivě vyzněl například úryvek z dramatické básně V. Nezvala, kdy bratr tyranského vladaře Atlantidy nesouhlasí s uchvatitelskou válkou, vizionářsky vzhlíží k budoucímu lidstvu a věří, že nedopustí již žádné násilí. Máme radost, že jsme u tak nadčasového projektu mohli být,“ říká ředitel a sbormistr Boni pueri Pavel Horák.

Výtěžek z koncertu byl věnován Hasičskému záchrannému sboru na pořízení záchranářského vybavení.

Hana Musílková