Zakladatelem festivalu je královéhradecký rodák, houslista Jaroslav Svěcený.

Sváteční předjaří

Jaroslav Svěcený také vystoupí na zahajovacím koncertu 28. března se svou dcerou Julií a s novým ansámblem Vivaldi Collegium Praha, složeným ze špičkových hráčů českých kvartet a dalších renomovaných komorních těles.

Jeho dcera se o několik dní později představí i na samostatném večeru s klavíristou Václavem Máchou. Ještě předtím zazní poprvé v tomto ročníku tóny varhan Josefa Popelky, barokní trubky Vladimíra Rejlka a soprán pěvkyně Barbory Perné.

„Atmosféru tohoto večera 29. března s názvem Sváteční předjaří ve Smiřicích podtrhne mluvené slovo Barbory Munzarové, jejíž otec Luděk je jako tamní rodák čestným občanem. V jejím podání uslyšíme výňatky z Biblických příběhů Ivana Olbrachta," řekl Svěcený.

V úterý 31. března představí v Muzikantském čarování nestor českých klarinetistů profesor Jiří Hlaváč tento nástroj jako rovnocenného partnera houslím Jaroslava a Julie Svěcených a klavíru Václava Máchy ve skladbách Jana Křtitele Vaňhala, Wolfganga Amadea Mozarta, Daria Milhauda a dalších.

Cigánski Diabli

Za bouři emocí a virtuosity označil Svěcený koncert 2. dubna, na který přijala pozvání jedna z celosvětově nejlepších cimbálových kapel – Cigánski Diabli ze Slovenska. V dalším programu vystoupí například barytonista Roman Janál, kytarista Miloslav Klaus či cembalistka Jitka Navrátilová. Na jednom z večerů představí Svěcený jako znalec unikátní mistrovské housle 18. až 20. století.

Koncert 4. dubna bude věnován klavíru Jana Simona, který si přizve na pódium Heroldovo kvarteto, a varhaníkovi Jaroslavu Tůmovi, který rozezní nástroj z osmnáctého století.

Velikonoční neděle bude odpoledne patřit poprvé v historii festivalu libereckému dětskému pěveckému sboru Severáček. Smiřické svátky hudby zakončí 5. dubna večer dirigent Petr Chromčák s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses, houslistkou Julií Svěcenou, violistou Karlem Untermüllerem a houslistou Jaroslavem Svěceným. Zazní díla Carla Ditterse z Dittersdorfu, Jana Křtitele Vaňhala, Wolfganga Amadea Mozarta a Fritze Kreislera.

Tradiční festivalová výstava byla tentokrát svěřena malířce Viktorii Chaloupkové, jejíž díla budou provázet festival po celou dobu jeho konání.