Představení neslo název Spirály fantazie a skládalo se z jednotlivých choreografií, ve kterých se představili ti nejmenší až po dospělé. S těmi nejmenšími se návštěvníci filharmonie přesunuli například na louku k vílám, do cirkusu nebo na hvězdné nebe. Ti starší už prostřednictvím tance řešili své obavy a strachy a nebo se dotýkali tak vážných témat, jako jsou drogy. Jedna choreografie byla doslova hororová.

Nechybělo ani baletní vystoupení na špičkách, ve kterém zazářila Erika Potůčková, která úspěšně složila přijímací zkoušky na taneční konzervatoř v Brně. Na závěr představení nechyběly gratulace jak Erice, tak i absolventkám prvního stupně.

Jitka Hodasová