Jedním z oceněných byl také bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, autor jedenatřiceti knih. „Tato setkání jsou pěkná tím, že jsou česko-slovenská. Já si toho velmi vážím a od kolegů se také učím. Knih literatury faktu přibývá, ale je třeba, aby se držely věrně faktů a nepracovaly s fikcí,“ uvedl spisovatel, jenž obdržel cenu za knihu „Aljaška“ a první dojem z Letohradu označil za „rozprávkovou záležitost“.

Snaha o emoce

„Účast je ohromující, dosud největší naše sešlost. Obrovský smysl vidím v besedách s dětmi ve školách. Ve stavební průmyslovce jsem se setkal s mládeží čilou a bystrou, která umí klást otázky,“ pochvaloval si jeden z více bodů programu Karel Richter, předseda klubu. Podle něho se literatura faktu snaží v této době více než kdy jindy také o umělecký dosah vyvoláním emocí u čtenářů.

Uznání Havlovi

Cena E. E. Kische byla letos udělena autorům pěti českých titulů: Romanu Cílkovi, Davidu Hrubému, Zdeňku Čechovi, Miroslavu Nožinovi i spoluautorům Petru Horkému a Miroslavu Náplavovi. A dále šesti slovenským autorům. Přehled všech jmen i titulů knih je uveden na našich webových stranách. Mezi držiteli čestných uznání nalezneme i Josefa Havla z Ústí nad Orlicí.

Regionální cenu Miroslava Ivanova obdržel Jiří Jilík za knihu Záhadná jízda králů, v níž odhaluje okolnosti vzniku proslulé vlčnovské slavnosti.

„Patřím ke generaci, která v době studentské hltala knihy Miroslava Ivanova. Po jeho vzoru jsem ve svém příběhu použil metodu postav jako průvodců knihy. Obdržet cenu nazvanou po autorovi, který tento žánr u nás proslavil, je pro mě veliká pocta,“ uvedl Jiří Jilík.

TISKOVÁ ZPRÁVA

CENY EGONA ERVÍNA KISCHE A REGIONÁLNÍ CENA MIROSLAVA IVANOVA

LETOHRAD 2007

Porota pro udělování cen pracovala ve složení: Předseda: Oldřich Šuléř Česká část: Miroslav Kučera, Jiří Svetozar Kupka, Karel Richter, Richard Sobotka, Václav Tikovský

Slovenská část: Jozef Leikert, Ivan Szabó

Ceny E. E. Kische za literaturu faktu byly uděleny českým autorům: Roman Cílek: Muž, jehož řemeslem byl zločin David Hrubý: Návrat do Jeruzaléma Zdeněk Čech: Drsný střed Evropy Petr Horký: CUBA LIBRE Miroslav Náplava, Miroslav Nožina: Koza, která žere hady

Čestná uznání za významná díla literatury faktu udělila porota těmto autorům: Radku Fukalovi, Josefu Havlovi, Liboru Knězkovi, Jiřímu Nohovi, Josefu Rodrovi, Radku Schovánkovi, Janu Šlezingerovi

Ceny slovenským autorům: Milan Vároš: Stratené slovenské poklady Rudolf Schuster: ALJAŠKA Ján Čomaj: Fenomén Zamarovský, Zastavený čas, Architekt Svetko Slavo Kalný: Odpísání Juraj Králík: Kariérny diplomat Anton Hykisch: Sám v cudzích mestách

Regionální cenu Miroslava Ivanova udělila porota ve složení: Předseda: Jan Halada Tajemník: Miroslav Kučera Členové: Jaromír Adlt, Pavlína Kubíková

Jiřímu Jílíkovi za knihu Záhadná jízda králů

Za spolupráci a propagaci literatury faktu udělil Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu E. E. Kische čestná uznání Marii Langové, Milouši Červenclovi a René Hartmanovi.