Dobroslav


V církevním kalendáři má dnes svátek apoštol Německa Bonifác. Narodil se ve vznešené anglosaské rodině v jižní Anglii jako Winfrid. Byl vychován v klášteře a stal se benediktinským mnichem. Věnoval se vědě, vyložil bibli, napsal první latinskou gramatiku Anglie a mnoho básní.

V roce 718 odcestoval do Říma, od papeže přijal jméno Bonifác a vydal se plnit úlohu misionáře. Působil na území dnešního Německa a byl jmenován arcibiskupem a papežským vikářem pro Germánii. Založil četná biskupství a klášter ve Fuldě, ve Frísku obracel lid na křesťanskou víru. Roku 754 jej pohané přepadli a brutálně zavraždili. Byl pohřben v klášteře ve Fuldě.