Iveta/Slavoj

Spolu s Ivetou sdílí dnešní den také Slavoj. Toto slovanské jméno je u nás rozšířeno především díky Královédvorskému rukopisu a lze je vyložit jako „slavný“. Někteří badatelé se domnívají, že jde o českou obdobu německých jmen Robert, Rupert, Lotar nebo řeckého Kletuse.

V církevním kalendáři má dnes svátek Robert z Newminsteru. Narodil se v Yorkshiru, nejprve byl farářem ve svém rodišti, později vstoupil do kláštera benediktinů ve Whitby. Pod vlivem sv. Bernarda z Clairvaux opustil svou řeholi a přestoupil k cisterciákům. Byl zvolen opatem nového kláštera v Newminsteru, odkud začal řídit další vzniklé domy. Zasloužil se tak o rozšíření tohoto řádu.