Bruno
Bruno z Querfurtu, je patronem Pruska. Roku 1004 se stal magdeburským biskupem a rozhodl se, že bude obracet Slovany na křesťanství. Působil v Sedmihradsku, v západním Rusku a v Prusku, je nazýván „druhým apoštolem Pruska“ (po Vojtěchu Slavníkovci).

Na jedné výpravě v Polsku byl zavražděn.


V církevním kalendáři má svátek Barnabáš. Aramejské jméno znamená „syn proroctví“ (bar – syn a nabhá – proroctví).

Barnabáš patřil mezi 72 Ježíšových učedníků, ale sám se s ním už nesetkal. Po svém křtu prodal celý svůj majetek a výtěžek věnoval církvi. Přátelil se s apoštolem Pavlem a na jeho doporučení byl přijat mezi apoštoly. Na velkém koncilu v Jeruzalémě se však s Pavlem dostal do konfliktu, a tak se raději vrátil na rodný Kypr. Při misijní pouti byl roku 61 v Salamidě u Famagusty ukamenován.