Antonín

V občanském i církevním kalendáři slaví Antonín. Jméno jsme si vysvětlili již včera (klikni zde).

Dnešní světec Antonín z Padovy patřil k vynikajícím osobnostem katolické církve a už za jedenáct měsíců po své smrti – byl to nejkratší proces svatořečení v dějinách – byl přijat mezi světce. Jeho původní jméno znělo Fernandez a narodil se v Portugalsku. Měl vynikající náboženské vzdělání a přijal i kněžské svěcení. Hluboce dojat smutným zážitkem při pohřbu zavražděných misionářů vstoupil do františkánského řádu a přijal jméno Antonín. Projevil velké řečnické nadání a jako nadšený kazatel prošel Marokem, Itálií a jižní Francií. V roce 1231 je zcela vyčerpán a uchyluje se do ústraní do přístřešku zbudovaného v koruně velikého stromu. Chce v něm načerpat sílu k další práci, ale 13. června umírá. V roce 1263 byly jeho ostatky přeneseny do zvláštní baziliky a u jeho hrobu se prý stala řada zázraků.