Roland


Jméno proslavil hrdina středověkého chanson de geste (forma středověké epické básně s rytířskou tematikou), jenž byl zároveň historickou postavou z okruhu Karla Velikého. Nejslavnější zpracování jeho příběhu najdeme ve starofrancouzské Písni o Rolandovi z let 1066–96. Příběh o Rolandovi poskytl látku i mnoha národním literaturám – u nás píseň přebásnili Julius Zeyer a Josef Štefan Kubín.

Na to, že Roland skutečně žil, lze usuzovat z faktu, že 15. srpna 778 byl přepaden zadní voj Karlova vojska, vracejícího se ze Španělska – o stejné události vypráví závěrečná část Písně. Útok byl ničivý a v soutěskách pyrenejských byla Karlova armáda takřka zničena. Mezi padlými bojovníky jmenuje se též Hruotlandus, Britannici limitis praefectus, což znamená „Roland, představený pobřeží normandského“.