Milan


Jméno Milan snad nejvíce proslavil srbský král Milan Obrenovič (1854–1901). Za jeho vlády vedlo Srbsko několik neúspěšných válek s Tureckem a Bulharskem. Co se nepodařilo na poli válečném, povedlo se cestou diplomacie. Na berlínském kongresu v roce 1878 se Milanu Obrenovičovi podařilo získat úplnou nezávislost na turecké říši a roku 1882 vyhlásil království. Oporu pro svou politiku hledal v Rakousko-Uhersku, to se však v jeho zemi nesetkalo s velkou podporou. Byl na něho dokonce spáchán atentát, a tak se král Milan vzdal roku 1889 trůnu ve prospěch syna Alexandra I. a odešel do Vídně, kde roku 1901 zemřel.