Leoš


Asi nejznámějším Leošem u nás byl hudební skladatel Janáček (1854–1928), jenž sílu i odvahu bezesporu měl. Narodil se v Hukvaldech. Po studiu hudby v Praze, Lipsku a ve Vídni se stal ředitelem varhanní školy. Později působil jako profesor na konzervatoři v Brně i v Praze. Složil světově proslulé opery (Její pastorkyňa, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu), vokální skladby a kantáty. Největší slávy dosáhla jeho Glagolská mše, psaná na staroslověnský text. Ve své tvorbě vycházel programově z moravského folkloru. Jeho odvážná a moderní hudba byla doma opomíjena, ba odmítána. Přesto se Leoš Janáček prosadil i ve světě a dnes patří jeho dílo ke kmenovému repertoáru všech světových scén.