Květa


V církevním kalendáři slaví dnes svůj svátek Silverius. Narodil se v 5. století ve Frosinone v Itálii jako syn papeže Hormisdy a vydal se také po duchovní cestě. Římu vládnoucí ostrogótský král Theodahad jej roku 536 jmenoval papežem, protože chtěl mít před hrozící válkou z byzantským císařem Iustinianem na stolci spolehlivou osobu. Ostatní duchovní jej však uznali jen pod hrubým nátlakem. V prosinci se byzantské oddíly vylodily a Silverius jim město Řím vydal. Nebylo mu to ale nic platné, byl postaven před soud a jako zrádce odsouzen k vyhnanství. Odvezli jej na ostrov Ponzu před Neapolí. Zde se papež vzdal svého úřadu a krátce nato zemřel. Pro pokořování a utrpěnou bolest je uctíván jako mučedník.