Řehoř
V okolních zemích však měl svátek již 9. března. Základem jména je řecké Grégórios, které bylo odvozeno od slova grégoros, po česku „bdělý“.
Jedním z patronů jména je svatý Řehoř Nysský, který pocházel z Césareje v Kapadocii (na území dnešního Turecka). Uvádí se, že se narodil někdy kolem roku 332. Byl mladším bratrem sv. Basila Velikého a sv. Makriny. Rovněž měl mladšího bratra Petra, který se později stal biskupem v Sebastě.
Řehoř vstoupil do kláštera založeného jeho bratrem Basilem u Černého moře. Studoval tam Písmo a žil asketicky. V roce 371 ho Basil jako kapadocký metropolita vysvětil na biskupa pro diecézi v Nysse. V roce 381 byl účastníkem II. všeobecného koncilu v Cařihradě. Byl hodnocen jako „sloup pravé víry“.
V roce 394 se účastnil sněmu, který se zabýval arabskými církvemi. Brzy nato zemřel. Stal se nejen významnou osobností východních církví, ale i ekumenickým světcem.

Dnešní svátek měl pro naše předky velký význam. Vždyť lidová pranostika praví, že na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. Také plove led do moře, žába hubu otevře, vlaštovičky přeletěly přes moře a všecko na dvoře krákoře.
Dalším dnešním světcem je Maximilián, který zemřel ve věku jedenadvaceti let.