KDY: 12. března, 17.00
KDE: Sál krajského zastupitelstva
ZA KOLIK: Zdarma

Nedávno uplynulo 55 let od smrti Josefa Toufara, mladého katolického kněze, který byl po událostech tzv, čihošťského zázraku unesen Státní bezpečností, mučen a ve vykonstruovaném procesu donucen k přiznání o podvodném zinscenování zázraku. Svým zraněním nedlouho poté podlehl. V roce 2013 byl zahájen proces jeho blahořečení. Tomáš Petráček je historik a kaplan akademické farnosti při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Působí jako profesor na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové. Je autorem stovky odborných a vědeckých článků a monografií. Zároveň je postulátorem Toufarova blahořečení. Přednáška se koná v rámci Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého kraje, vstupné je zdarma.