Stříbrné peřeje řeky Úpy a jekot Viktorčina splavu, začínají volat odvážné řekoplavce a jejich nepotopitelná duš〜plavidla k plavbě do Babiččina údolí. Loňský ročník se vydařil jak po stránce počasí, tak co do rekordního počtu plavidel, posádek a přihlížejících diváků. Pořadatelé věří, že letošní jubilejní ročník bude stejně vydařený jako ročník loňský a na startu v Havlovicích u Šiškovenského mostu přivítají jak staré, tak nové řekoplavce.

Prezence účastníků je v Havlovicích pod mostem u Šiškovny do 11.45 hodin.

Start ve 12 hodin. Předpokládané průjezdy: Slatinský most 14 hodin, Pohodlí 15.30 hodin.

Cílem je Viktorčin splav v Ratibořicích kolem 16. hodiny.


Po vyhodnocení v 18 hodin bude posezení u táboráku na Pohodlí s občerstvením a k tomu zahraje Rohořez.


Pořadatel: Spolek přátel Úpění

Bližší informace najdete na internetové stránce

http://upeni.webpark.cz

e-mail: upeni@centrum.cz