Institut světelného designu ve spolupráci s královéhradeckým Divadlem Drak pořádaly tento víkend workshop s názvem ,,Hranice prostoru''. Lektoři kurzu též promlouvali o svícení a zvuku v divadle. Záměrem také bylo přiblížit budoucím frekventantům kurzu více divadelních složek: světlo, zvuk, režii, techniku, aby si mladí tvůrci uvědomili, že divadlo je ze své podstaty syntetickým uměním.

Proto je pro každého, kdo má co činit s divadlem, velmi důležité, aby dokázal v rámci jednotlivých týmů dobře spolupracovat s ostatními segmenty výrobního procesu a samotného divadelního projektu. Účastníci víkendového intenzivního kurzu dostali jasná zadání a rozdělili se do několika skupin. V každé byl člověk, jenž se věnoval režijní práci, zvukařině, svícení a rovněž i neméně důležité technice. ,,První část kurzu začíná již v pátek a je uvozena seminářem. Další dva dny jsou v duchu konkrétních zadání, kdy studenti laborují s technikou a tématem. Na konci semestru dostávají studenti certifikát,'' uvedl František Fabián, koordinátor a manažer projektu.

Tento workshop pokračuje v kontinuitě jakési roční školy, rozdělené na pololetí, pořádané Institutem světelného designu. Lektory kurzů jsou špičkoví čeští a zahraniční designéři. ,,Představuji software, na němž pracuji a zároveň učím lidi přemýšlet o zvuku v divadle, jak se dá postupovat s tematickým zadáním, jaký je základní rozdíl mezi hudbou a zvukem,'' řekl skladatel, režisér a spisovatel Jan Burian.

Program je určen začátečníkům i pokročilým. ,, Na tento víkend jsme si dali za úkol ztvárnit představení, jež by vzniklo se světlem a zvukem a herecko–taneční akcí. Ve výsledku počítáme tak se třemi divadelními miniaturami v délce pěti až deseti minut, o nichž pak budeme více diskutovat. Jsou to lidé z různých oborů, takže se od sebe můžou učit. Je nesmírně důležité, aby světelný designér byl na scéně od začátku,'' podotkl světelný designér Jan Beneš.

JAN ODSTRČIL