„V letošní sezoně chceme široké veřejnosti více přiblížit naši současnou expozici, která dozná v příštím roce, získáme-li dotaci z evropských fondů, rozsáhlé změny. Chceme upoutat pozornost návštěvníků právě i proto, aby mohli nakonec posoudit realizované změny,“ uvedla Marcela Jeřábková, která se chce zaměřit hlavně na školní mládež. „V návaznosti na školní výukové programy rozjedeme projekt muzea v muzeu. Dětem nabídneme praktické dílny, v nichž mohou poznávat praktické věci související s domorodým životem v Africe, lidmi, pracovními i hudebními nástroji. Samozřejmě neopomineme osobu samotného Emila Holuba,“ řekla Jeřábková a dodala, že památník plánuje natočení filmu o životě holického rodáka a slavného afrického cestovatele. „Film bude zaměřen na život, cesty a odkaz Emila Holuba, na historii a současnost památníku a v neposlední řadě také na Holubovy rodné Holice,“ vyjmenovala vedoucí památníku Marcela Jeřábková.

První změny, které veřejnost pozná již při slavnostním zahájení letošní sezony 4. dubna, se dotknou místnosti s expozicí Holubovy pracovny. „Z peněz, vybraných při nedávné sbírce padesátihaléřů, zakoupíme obrazovky a projektor. Ty budou umístěny právě v této části muzea, která se stane současně i vzdělávací prostorou. Více ale nechám jako překvapení,“ pousmála se Marcela Jeřábková.

Holubův památník již v minulosti navázal spolupráci se zoologickou zahradou ve Dvoře Králové. „Zahrada jednak propaguje naše muzeum, ale půjčí nám i naučné filmy a materiály o fauně a floře Afriky, ale také o životě ,černého kontinentu’,“ řekl našemu Deníku ředitel Kulturního domu města Holic Vítězslav Vondrouš a dodal, že expozici památníku obohatí také vycpanina Čápa marrabou, který uhynul právě v královédvorské zahradě.

A jaké jsou další plány Holubova muzea? „V průběhu roku chystáme besedy s cestovateli, kteří mají spojitost s Afrikou. Největší akci ale budou Holubovy Holice, které začnou 7. října,“ řekla Marcela Jeřábková. (peš)