Výstava, která v hradeckém muzeu končí až 12. února příštího roku, představí historické betlémy, ale i díla několika současných tvůrců a připomene výraznou roli poutního areálu na Hoře Matky Boží v životě místního obyvatelstva i rozvoji betlémářské tradice na Králicku.

Poslední výstava betlémů podobného rozsahu se v muzeu naposledy uskutečnila před dvanácti lety u příležitosti konání XVII. kongresu Světového sdružení betlémářů.

Současnou tvorbu na výstavě prezentuje pan Josef Komárek, Nositel tradice lidových řemesel 2015 a oceněný cenou Zlatý kolovrat 2014 udělovanou Radou Královéhradeckého kraje za zachování rukodělné řemeslné tradice, dále tvůrci Oldřich Čech, Jan Prokopec a Jan Friml.