Turnaj královny Elišky Rejčky

Oficiální část turnaje začíná v sobotu od 11 hodin, slavnostní závěr bude týž den okolo 18. hodiny. Velký bitevní turnaj královny Elišky je tradiční vyvrcholení celoroční práce na projektu Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy, jehož se účastní přes 100 nadšenců v dobových oděvech. Akce se snaží být rekonstrukcí dobového pěšího turnaje včetně kostýmů a zbroje, rolí a titulů jednotlivých postav, tradiční složité ceremonie, bojových disciplín, historických tanců či dobového stanového městečka. Turnaj není jen rekonstrukcí boje, je společenskou událostí, kde se setkávají vynikající rytíři, vznešené dámy i nebojující pánové.

Pořádající občanské sdružení Korouhev sv. Jiří ve spolupráci s Klubem přátel Josefova umožní přístup na tuto akci i běžným návštěvníkům a to zdarma. Pořadatelé však prosí diváky, aby se pohybovali jen ve vyznačeném prostoru a nijak nezasahovali do dění.

Info: www.jaromer-josefov.cz