"Vojtěch Sedláček je svou tvorbou úzce spjat s Orlickými horami a podhůřím, protože se na dlouhá léta usadil v Javornici nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Z oblasti Orlických hor pochází také většina obrazů, které návštěvník na výstavě uvidí," řekl kurátor výstavy Karel Jaroš.

Sedláček je známý svými obrazy českého venkova, na kterých zachytil například venkovany při sklizni či při práci s koňmi. Poslední souborná výstava díla Vojtěcha Sedláčka se v Rychnově nad Kněžnou konala před 30 lety.

Rychnovskou výstavu doplňuje soubor černobílých snímků malířova přítele Jiřího Šulce, který malíře zachytil při jeho tvorbě i na cestách. Vojtěch Sedláček (1892 až 1973) se narodil v Libčanech u Hradce Králové, byl žákem Jana Preislera a Maxe Švabinského. Zpočátku se inspiroval rovinou v okolí Hradce Králové, později přešel do Javornice na Rychnovsku.

Vojtěch Sedláček

Vojtěch Sedláček ( 9. září 1892 Libčany3. února 1973 Praha) byl významný český malíř zejména krajiny Východních Čech.

Vojtěch Sedláček se narodil v budově dnešního obecního úřadu v Libčanech, která byla postavena v roce 1877 jako škola. Školní kronika jmenuje na svých stránkách několik významných učitelů i žáků. Ve škole působil od roku 1904 ve funkci řídícío učitele Antonín Sedláček (18491929) otec národního umělce, malíře Vojtěcha Sedláčka, který se zde narodil 9. září 1892 jako nejmladší ze sedmi dětí.

Vojtěch Sedláček studoval na reálném gymnáziu v Hradci Králové. Jeho výtvarné nadání zaujalo profesora kreslení Antonína Hudce, který ho doporuči ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studoval do roku 1919 na všeobecné škole, vedené Janem Preislerem a od roku 1916 v grafické speciálce Maxe Švabinského. V roce 1918 složil zkoušky na středoškolskou profesoru kreslení a působil pak na gymnáziích jako profesor kreslení.

V roce 1925 se oženil s Marií Serbouskovou, textilní výtvarnicí v oboru paličkované krajky. O rok později odchází na zdravotní dovolenou. Začíná pracovat jako samostatný umělec. V Javornici v Orlických horách si zde se ženou zřizují ve stavení jejich rodičů letní byt, v němž tráví pak každým rokem většinu času od jara do zimy. V roce 1930 odchází z vážných zdravotních důvodů na trvalý odpočinek, ale nepřestává malovat. Účastní se mnoha výstav u nás i v cizině. V roce 1933 si kupuje prvního koně a vozík, jež mu slouží k vyjížďkám do okolí Javornice za malířskými motivy. V zimě je v Praze ve svém bytě s ateliérem v Domě umělecké besedy.

Vojtěch Sedláček zaujímá mezi řadou malířů, kteří ztvárňovali krajinu východních čech, výjimečné místo. Znal dobře lopotní život na venkově, zvyky, životní radosti a starosti. Jedinečnost jeho děl spočívá ve spojení krajiny s člověkem. Nejčastějším námětem je česká krajina, viděná v rytmu každodení práce. Byl také činný jako ilustrátor. Zvláště známe jsou jeho živé ilustrace v knize bratří Mrštíků „Rok na vsi“. Jeho obrazy českého venkova s pluhem, oráčem s koňmi, koněm a bryčkou, s fůrou obilí na žebřiňáku, s venkovany, kteří ručně sklízejí úrodu, patří již vlivem mechanizaci minulosti. Každá Sedláčkova kresba, kvaš nebo tempera vyjadřuje přesvědčivě v čistých a svěžích barvách a pružném štětcovém rukopise život venkova.

Za svého plodného života se dočkal mnoha uznání, z nichž nejvýznamnější bylo jmenování laureátem státní ceny v roce 1954, národním umělcem v roce 1959 a v roce 1962 se stal nositelem Řádu republiky. Vojtěch Sedláček zemřel 3. února 1973 v Praze a jeho ostatky jsou uloženy hřbitově v rodných Libčanech.

Zdroj:cs.wikipedia.org