V souvislosti s ukončením výroby hutního skla a útlumem provozu ve firmě Železnobrodské sklo, získalo městské muzeum velkorysý dar od společnosti Jablonex Group, a. s., v podobě části vzorkovny Železnobrodského skla. Kolekce obsahuje téměř 260 kusů hutních výrobků (vázy, popelníky, figurky atd.).

V souboru jsou zastoupeny legendární návrhy M. Klingera, M. Janků i výrobky současných výtvarníků, jakými jsou M. Mochal, E. Polachová, R. Plesl a další. Jelikož prostory muzea neumožňují vystavit kolekci v tak velkém rozsahu, je výstava zaměřena pouze na nepříliš známé produkty z několika posledních let výroby.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni k prohlídce této neopakovatelné výstavy. Otevírací doba je od úterý do neděle: 9 až 12 a 13 až 16 hodin. (zr)