„I letošní Salon je charakteristický aktuálností tvorby a koncepční vyzrálostí. Nechybí formálně a obsahově svěží nekonvenční přístupy, vybízející diváky k empatii a spoluúčasti na rozšiřování dějů, příběhů či poselství,“ komentuje přehlídku Vítězslav Krejčí, člen poroty 6. Salonu východočeské fotografie.