Investice za více než čtrnáct milionů s jedenáctimilionovou dotací měla být hotova v září, kdy byla zprůjezdněna pouze část nové magistrály. V úseku ulice Na Tržišti se práce pozdržely.

„Požadovali jsme vícepráce, které nebyly původně v projektu zahrnuty. Nedostatky jsou ovšem i ze strany dodavatelské firmy,“ říká místostarosta Pavel Bouchner ke zpoždění.

Hlavní příjezdová tepna do náměstí je z devadesáti procent zmodernizovaná. Šikmé stání před základní školou se změnilo v podélné po obou stranách ulice, oblast byla zadlážděna a vyvýšena. Vyvýšená jsou i místa pro přecházení. Ulice má nové osvětlení, doplňkovou zeleň i stromořadí z okrasných třešní. Asfaltový povrch silnice je opatřen novou obrusnou vrstvu.

Stále ale nebyl ukončen úsek křižovatky na Tržišti, který se podařilo v pátek alespoň zprůjezdnit.

„Chybí dokončit chodníky, prostor u veřejných toalet, místa pro popelnice u pošty,“ konstatoval po pátečním kontrolním dnu Pavel Bouchner.

Radnice se s dodavatelem dohodla na prodloužení termínu zakázky do konce listopadu s tím, že firmě běží penále za nedodržení termínu. Podle smlouvy je to deset tisíc za den.