Chcete trávník, rajčata či květiny zalévat srážkovou vodou? Na pořízení zahradní nádrže na dešťovou vodu mohli získat nejrychlejší zájemci finanční příspěvek.

„Velký zájem o dotace jsme předpokládali, ale skutečnost v pozitivním smyslu předčila naše očekávání. Rekordní počet došlých žádostí za tak krátkou dobu jen dokládá, že se nám daří plnit cíl, se kterým jsme loni začali tento program připravovat – motivovat lidi k udržitelnému hospodaření s vodou. O přidání dalších peněz budeme jednat po vyhodnocení žádostí,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Prví finance z Dešťovky, která odstartovala v pondělí, byly rozebrány v průběhu jednoho dne. Program je pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů. Největší zájem byl o dotované systémy na dešťovou vodu určenou pro splachování a současně zalévání zahrady, o které mohli žádat lidé z celé České republiky nikoli jen z oblastí postižených suchem. Na webových stránkách dotacedestovka.cz můžete v seznamu najít, zda se tato výzva dotýká také místa vašeho bydliště.

Z Královéhradeckého kraje bylo obdrženo sto třicet sedm žádostí, které dohromady přesahují šest a půl milionů korun.

PRAKTICKÉ RADY

Státní fond životního prostředí pořádá ve všech krajích semináře o podmínkách a možnostech získání dotací. Pro místní zájemce je připraven na 13. června od 17 hodin ve velké zasedací místnosti jičínského městského úřadu. Získáte zde praktické rady a informace ohledně aktuálních programů Dešťovka a Nová zelená úsporám. Bezplatný seminář nabídne dostatečný prostor pro vaše dotazy a individuální konzultace.