Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky Hradec Králové:
Budu se držet své branže, tedy sociálních věcí. To jsou pobytové sociální služby pro seniory a jejich dostatečně rychlá výstavba zejména v Hradci Králové, vzhledem k tomu, že před branami Domova U Biřičky stojí 500 žadatelů o lůžko. A dále je to podpora pěstounské péče. Zvýšení počtu rodin se zájmem postarat se o cizí děti a snížení počtu dětí v ústavech.

Renata Moravcová, předsedkyně spolku Doteky naděje (Žena roku Královéhradeckého kraje 2017), Dobruška:
Politici hlavně zapomínají na to, že dříve než se politiky stali, byli i oni docela obyčejnými lidmi. Po svém zvolení už je většinou život a starosti, které život těm obyčejným přináší, moc nezajímají a ani se nesnaží to řešit.

Lenka Hlaváčková, OSVČ, Broumovsko:
Život na Broumovsku vnímám jako velký dar a velmi si vážím všech činorodých subjektů či jednotlivců, kteří vytvářejí prostor, kde se lépe hledá integrita jedince v celku. Potěšilo by mě, kdyby podobné stanovisko zaujímalo i vedení města či kraje. Aby dokázalo takové lidi hýčkat a vytvořit jim dostatečný prostor pro realizaci.

Petra Dočkalová, terénní učitelka, Náchod:
Nevím, zda politici přímo zapomínají. Pokud chci cokoliv zlepšovat, potřebuji se nejprve lidí ptát a naslouchat jim, nechat jim říct, co potřebují. Ne se pouze domnívat, co potřebují nejvíce. No a poté přejít od slov k činům. Co konkrétně? Možná právě komunikaci,respekt., důvěru v lidi, mezilidské vztahy.

Kristýna Pokorná, pracovnice muzea, Rtyně v Podkrkonoší:
O politiku se moc nezajímám, nemám na to čas. Ale ke krajským volbám půjdu. Zatím sice nevím, koho budu volit, ale doufám, že politici začnou řešit problémy, kterým se dosud nevěnovali. Osobně bych chtěla, aby se něco začalo dělat s bydlením pro mladé lidi. Tam vidím skutečně největší problém nejenom v našem kraji.

Dana Kracíková, starostka Železnice:
Myslím, že problémy, které jsou potřeba řešit, nejsou proto, že by na ně krajští politici zapomínali, ale že na jejich řešení kraj nemá dostatek financí a že mu stát příliš nepomáhá. Typickým příkladem je problematika krajských silnic. Určitě by měl také kraj pokračovat v investicích do svých nemocnic.