Nejvýše uložený nebožtík byl jen dvacet centimetrů pod současným povrchem. Vědci se domnívají, že právě vrchní vrstva se na kostry navezla dodatečně, aby kosti nevyčnívaly ze země. Podle archeologa Jana Košťála z Regionálního muzea v Náchodě se s největší pravděpodobností jedná o hrob z bývalého vojenského lazaretu v roce 1866 a nebožtíci byli do něho zřejmě naházení v plátěných pytlích - břichem dolů a s rukama pod sebou.

Kostry se nyní nacházejí v náchodském muzeu a antropologický rozbor určí věk zemřelých či případná zranění. Poté se znovu pohřbí. Nejbližší válečný hřbitov je ve Zlíči. Zde se nachází osárium, do něhož se mohou přidávat podobné nálezy.