Přesun je postupný, začal už v březnu a má skončit do 30. září. Předpokládaná úspora na nákladech instituce představuje téměř milion korun ročně. Sníží se výdaje na nájemném, údržbě a provozu.

Zaměstnanci musí přestěhovat z jednoho sídla do druhého zhruba 3,5 tisíc běžných metrů archiválií. Výhodou v Horské ulici je i nově vybudovaný bezbariérový vstup do budovy, který usnadňuje manipulaci s těmito dokumenty.

V objektu je kromě dalších státních i nestátních institucí sídlo trutnovského odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.