Pravidelně například zajišťují dohled a ostrahu královédvorské pobočky Úřadu práce. Zejména ráno dohlížejí na bezpečnost přechodů pro chodce. „Díky tomu se nám podařilo ve městě rozšířit počet bezpečných přechodů pro chodce v blízkosti škol,“ oznámil Jan Štípek, velitel dvorských strážníků.

K dispozici mám momentálně čtyři asistenty, kteří pravidelnými pochůzkami pomáhají hlídkám sledovat aktuální dění ve městě. „Pravidelně kontrolují možné ohrožené lokality, jako jsou dětská hřiště a nově také v ranních hodinách park Schulzovy sady, a svá zjištění pak předávají buď přímo strážníkům, nebo do aplikace Hlášení závad,“ sdělil Štípek.

Ve Dvoře Králové využívají asistenty od podzimu 2015. Stejně jako sousední Trutnov, kde aktuálně chodí ulicemi dva asistenti. „Když uvidí problém, třeba začínající černou skládku nebo odstavený vrak auta, zapíší to, vyfotí a ohlásí na náš dispečink,“ naznačil ředitel trutnovských strážníků Radek Svoboda.

Asistenti se dřív v okresní metropoli objevovali hlavně u škol, na sídlištích kontrolovali nepořádek u popelnic a dohlíželi také na klid a čistotu ve veřejných budovách. V poslední době je město využívá spíš nárazově. Při kulturních a společenských událostech, nebo když se konají akce v ulicích jako je například sběr použitých injekčních stříkaček. „Nemáme tu sociálně vyloučené lokality nebo problémy s minoritami jako v jiných městech. Víc jich asi zatím nepotřebujeme,“ řekl Svoboda.

„Ápékáčka“ jsou de facto další oči pro městskou policii. Chodí, pozorují, dokumentují a oznamují, městští policisté se pak můžou věnovat jiné práci. Vzešli z výběrového řízení, mají za sebou odborné proškolení. „Asistenti sice nemají pravomoci jako strážníci, ale mohou občany upozornit na závadové jednání, nebo se na ně můžou lidé na ulici obracet s problémy stejně, jako na policisty,“ vysvětlil Radek Svoboda.

Asistenti prevence kriminality ve Dvoře Králové nad Labem.Zdroj: Facebook MPDK
Asistenti prevence kriminality ve Dvoře Králové. 

Kromě zvyšování bezpečnosti má angažmá asistentů i sociální podtext. Například ve Dvoře Králové se na pozici pomocníků městské policie vystřídalo až třináct lidí. „Lidem, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohli dlouhodobě najít práci, jsme mnohdy pomohli vyřešit tíživou životní situaci a ještě od nás při odchodu získali reference pro další možné pracovní uplatnění,“ zdůraznil Jan Štípek.

Na pozici asistenta prevence kriminality, která je z větší části financována Úřadem práce, může být zájemce zaměstnán maximálně dva roky. Od října 2015 už Dvůr získal na dotacích pro asistenty přes 2,5 milionů korun.

Také Trutnov oceňuje, že nemusí asistenty platit z vlastního. „Místa vznikla ve spolupráci s Úřadem práce a díky projektům Evropských sociálních fondů zaměstnanosti. Právě z fondů jsou asistenti dotováni,“ upřesnil Radek Svoboda.