Vedení (400 kV) bylo zprovozněno v roce 1972, kompletně rekonstruováno v letech 2011 až 2012. Vrtulník elegantně kroužil kolem stožárů a vedení minimální rychlostí, jinak se jeho cestovní rychlost pohybuje kolem 200 kilometrů v hodině.