Aktuálně je okres šestým nejbezpečnějším okresem v rámci celé České republiky z hlediska nejnižšího počtu spáchaných trestných činů, a dokonce je na třetím místě z hlediska jejich objasněnosti. Situaci se podle šéfa rychnovské policie Zdeňka Hlaváčka daří zvládat zejména díky vzájemné efektivní spolupráci všech složek policie.

Dlouhodobě se však zhoršuje situace v dopravě. S masivním rozvojem průmyslové zóny Kvasiny došlo v porovnání s rokem 2014 k téměř dvojnásobnému navýšení počtu dopravních přestupků a přestupků proti veřejnému pořádku. Přestože se přestupků dopouštějí zahraniční zaměstnanci průmyslové zóny pouze z přibližně 25 procent, velmi se osvědčila spolupráce s polskou policií.

Právě Poláci jsou nejčastější cizí národností, která v zóně pracuje. Momentálně jich tu zaměstnání našlo více než tři tisíce.