Z téměř čtyř tisíc získaných pozemků v církevních restitucích již  bylo téměř 2000 hektarů vloženo do katastru nemovitostí. Největší rozlohu tvoří lesy, asi 2400 hektarů. Církev také získala zpět kolem 700 hektarů polí, zbytek připadá na ostatní plochy a pozemky.

Nejvýznamnější vrácené nemovitosti tvoří lesní celky okolo Chrasti a Vortové na Chrudimsku, bývalý majetek biskupství.

„Převzali jsme také tři zemědělské budovy bez čísla popisného nebo evidenčního a jednu budovu hájovny," uvedl mluvčí královéhradeckého biskupství Lukáš Peška. Jaký podíl vydaný majetek tvoří na celkově nárokovaném, si netroufal odhadnout.

Movité věci, například obrazy, sochy, knihy či vybavení kostelů, dosud biskupství nedostalo, některé případy řeší soud. Církev požádala například o sochu Dva lotři z Kalvárie od Ignáce Rohrbacha a obraz Arnošta z Pardubic před soškou Panny Marie Staroboleslavské, které se nacházejí ve Východočeském muzeu v Pardubicích, o malovaná dvířka sanktuáře s klečící postavou anděla umístěné v Regionálním muzeu v Chrudimi či o sousoší pozdně gotické Madony s Ježíškem na konzole z Regionálního muzea v Litomyšli.

Lesy ČR se brání

Státní podnik Lesy České republiky odmítl v církevních restitucích v celé zemi uzavřít dohody o vydání zhruba 60 tisíc hektarů lesů. Podnik má pochybnosti o oprávněnosti nároků církve. Vydání sporných majetků bude řešit ve správním řízení Státní pozemkový úřad.

Podle svého dřívějšího vyjádření biskupství neplánuje, že získané nemovitosti rychle prodá, bude se snažit jejich hodnotu uchovat. Lesní pozemky z celé diecéze bude spravovat společnost s ručením omezeným, kterou biskupství nově založilo. Výtěžek by měl směřovat především na platy duchovních.

Hranice královéhradecké diecéze se mírně liší od hranic bývalého Východočeského kraje, zasahuje na území Královéhradeckého, Pardubického a částečně i Libereckého a Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Žádají i řády

O své majetky požádaly i církevní řády. Pražská provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, řád redemptoristů, získala od státu v církevních restitucích 12 pozemků o celkové výměře 11 527 metrů čtverečních. Tvoří okolí Poutního domu v areálu kláštera Dolní Hedeč na Hoře Matky Boží, jenž stojí nad městem Králíky. Budova sloužící k ubytování poutníků a turistů už redemptoristům patří. V církevních restitucích se letos vrátily Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského i budovy Domova pro seniory ve Sloupnici. Pro chod zařízení se zatím nic nezměnilo.

Státní pozemkový úřad naproti tomu odmítl vydat část zemědělského majetku Benediktinskému opatství svatého Václava v Broumově, o které si řád požádal. Více než pět stovek pozemků a tři stavby na Náchodsku řád pozbyl už před rozhodným únorem 1948, a to v letech 1919 a 1945. Nemovitosti se podle úřadu nestaly předmětem majetkové křivdy.