Již 23. setkání pořádané Stanicí pro volně žijící živočichy a Českým svazem ochránců přírody JARO v Jaroměři na Náchodsku má za úkol především sečení luk v nedostupných místech, kde dříve trávu spásala zvířata. Sečení usnadňuje růst mnoha druhům lučních bylin, včetně chráněných vzácných orchidejí.