V letošním roce se jednalo již o 20. ročník této akce. Výtěžek sbírky je určen především na podporu Pečovatelské služby Náchod, pomoc matkám v tísni, dětem opouštějícím dětský domov a dalším sociálně potřebným lidem v regionu. Nemělo by být zapomenuto také na Dům na půli cesty a na zařízení Sv. Anna - Domov pro matky s dětmi.

Oproti minulému roku, kdy v den koledy pršelo, v letošním roce měli koledníci pěkný den, dokonce prosvítalo i slunko. V Broumově se vloni vybralo 81 122 korun, v Rožmitále 3720 korun a Olivětíně 4228 korun. Je milé, že sbírka našla místo ve vašich srdcích i domovech. Zatím není vše spočítáno, ale organizátoři sbírky věří, že i letošní výtěžek bude stejně tak dobrý, jako byl ten loňský.

Poděkování patří všem, kteří se sbírky účastnili – jak trojicím koledníků, ale i dospělým, kteří koledníky doprovázeli.

Petr Cirkl