„Akce na podporu Broumovska a tamních kostelů v Parlamentu pořádáme už od roku 2014 a je krásné pozorovat, jak to tamní oblasti pomáhá, postupně se rozvíjí a daří se získávat další prostředky na obnovu,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který prezentaci současné reality i možné budoucnosti Dientzenhoferovských kostelů v srdci evropské legislativy organizoval.

Broumovský děkan Martin Lanži mimo jiné v Bruselu představil nový nástěnný kalendář Broumovska, který vznikl za podpory Královéhradeckého kraje a právě europoslance Zdechovského. Myšlenka na kalendáře kostelů vznikla vloni v souvislosti s výročím 300 let od začátku výstavby vernéřovického kostela sv. Michaela, jehož vlastní stavba proběhla v letech 1719–22 podle projektu Kryštofa Dientzenhofera. „Protože se kalendář setkal s velkým úspěchem, tak jsme letos v Bruselu představil nový kalendář na rok 2020, na němž se opět podílel slovenský fotograf Dano Veselský. Podle pozitivních reakcí lidí z Rady či europoslanců různých zemí myslím mohu říct, že se prezentace povedla a kalendář se líbil,“ doplňuje skromně Lanži, a dodává, že z nákladu 1000 kusů kalendářů jich do Bruselu putovala stovka.

Broumovský děkan v Bruselu mluvil i o možnostech získávání financí na opravy desítky unikátních barokních perel. „Na opravy kostelů se podařilo sehnat už 100 milionů korun, kdy velká část pochází z prostředků Evropské unie. Další finance poskytli Královéhradecký kraj, ministerstvo kultury a také místní podnikatelé či drobní dárci. Část prostředků také máme z koncertů, výstav a dalších akcí,“ sděluje broumovský děkan Martin Lanži, který za kostely bojuje nejen v Česku a v Bruselu, ale i v Americe.

Aktuálně finišuje oprava fasády na kostele ve Vernéřovicích, kvůli příchodu zimního období končí stavební práce v Ruprechticích a probíhají přípravné práce na kostele v Heřmánkovicích, který rovněž volá po opravě vnějšího pláště. „Všechny tyto tři kostely jsou opravovány z dotací Evropské unie ve výši 42 milionů korun, milion korun poskytl Královéhradecký kraj a 1,6 milionů poskytl soukromý dárce František Kocián,“ vyjmenovává farář Martin Lanži, a doplňuje, že i prodejem kalendáře chce farnost získat další prostředky na spolufinancování oprav a splácení úvěru.

Realizování co největšího počtu oprav je důležité i kvůli snaze získat pro kostely i celou oblast Broumovska zápis v seznamu kulturního dědictví UNESCO. „A jak vidíme na příkladu hřebčína v Kladrubech, je nutná dlouholetá usilovná práce velkého počtu lidí. Velmi ale pomáhá, když už je oblast navštěvovaná a památky jsou opravené. Zdevastované kostely na seznam UNESCO nikdo nedá,“ je si vědom Tomáš Zdechovský, který oblasti dlouhodobě pomáhá se zviditelněním a snaží se, aby Broumovsko bylo zmiňováno i v evropských turistických průvodcích.

„S panem děkanem Lanžim nyní hledáme cesty, jak kostely celoročně otevřít veřejnosti, protože nejlepší reklamou pro oblast jsou ony samy,“ dodává Zdechovský. V současné době jsou kostely z broumovské skupiny prohlášeny za národní kulturní památky, stejně tak jako další významné památky regionu, zejména pak monumentální klášter Benediktinského Opatství sv. Václava v Broumově.

Jiří Řezník