„V jejich průběhu bude otestována funkčnost všech dílčích technologií i jejich spojení do funkčního celku," sdělil Michal Friček z tiskového odboru kraje.

Pokud budou integrační testy úspěšné, bude na podzim nové středisko otevřeno a začleněno do národního informačního systému IZS. Nové systémy zrychlí zpracování tísňových volání, zefektivní řízení posádek v terénu, usnadní jejich navigaci a zlepší komunikaci mezi posádkami, operačním střediskem i jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému.

Přechod do nového centra je  je náročný nejen pro techniky, ale i pro záchranáře a personál. Nové technologie budou v novém centru i v sanitkách. Pracovníci nyní absolvují školení, kde se učí nový způsob elektronického zadávání dat i práce s elektronickou kartou pacienta.

„Příprava je náročná především pro operátory, kteří musí novou technologii zvládnout před spuštěním ostrého provozu na konci prázdnin," řekl mluvčí královéhradeckých krajských záchranářů Ivo Novák

Rada Královéhradeckého kraje schválila pro nové středisko další uvolnění finančních prostředků.

„Více než 1,7 milionu korun je určených na úhradu síťové tiskárny, virtuálního desktopu pro operační řízení, rackových skříní a dalšího vybavení. Již dříve bylo vyčleněno přes 4,2 milionu. Zbývá tak uhradit téměř 33 milionu korun," informoval Michal Friček.