Jedná se o stavbu upomínající na židovskou komunitu, která tvořila součást dějin Náchoda od 15. století.

Starý židovský hřbitov byl založen v polovině 16. století, v písemných pramenech je zmiňován již v roce 1550. Roku 1661 byla na hřbitově postavena zmíněná budova, sloužící jako hrobníkovo obydlí, obřadní síň a v 18. století také jako židovský špitál. Starý židovský hřbitov byl zničen nacisty v roce 1943. Vlastníkem celého hřbitovního místa je nyní Židovská obec Praha.

Kromě přímé dotace z městské pokladny zastává město Náchod nyní aktivní pozici koordinátora v připravovaném česko-polském projektu, jehož hlavními partnery jsou právě Židovská obec Praha a polská Nadace Sarny. Na projektu dále participují i polské město Klodzko a nově i Regionální muzeum v Náchodě. Cílem tohoto projektu je získat i finanční prostředky na komplexní revitalizaci bývalé židovské obřadní síně. „Snahou města je připomínat a uchovávat historickou paměť. Události holocaustu, které tak brutálně poznamenaly židovské komunity v celé Evropě, se tragicky dotkly i Náchoda. Věřím, že připravovaný česko-polský projekt bude úspěšný a zásadně pomůže proměně bývalé židovské obřadní síně v důstojný prostor, který bude mementem a zároveň možností seznámit se s židovskou historií Náchoda,“ říká místostarosta Miroslav Brát.