Senátorská novinka zákona je po obsahové stránce totožná s předcházející. Jde cestou tolerování požívání alkoholických nápojů před jízdou nebo během jízdy u osob, které řídí jízdní kolo.

Jedinou změnou je snížení limitu alkoholu z původně navrhovaných 0,8 na 0,5 promile. Toto množství odpovídá zhruba dvěma desetistupňovým pivům nebo skleničce vína. Zrušení nulové tolerance k alkoholu za řídítky bicyklů by se mělo vztahovat na cyklostezky i silnice třetí třídy. Návrh také počítá se snížením maximální pokuty pro cyklisty za porušení pravidel na 500 korun. Nyní jim hrozí až 20 tisíc korun. Pokud by ale cyklista způsobil dopravní nehodu, vztahovaly by se na něj sankce jako na ostatní účastníky silničního provozu. Dosud u cyklistů platí nulová tolerance alkoholu stejně jako u ostatních účastníků silničního provozu.

„Cyklisté jsou účastníci silničního provozu, dokonce řidiči nemotorového vozidla, a proto by při jízdě neměli vůbec požívat alkoholické nápoje. Jsem jednoznačně zastáncem nulové tolerance,“ prohlásil námi oslovený dopravní policista.

Své rozhodnutí dokládá slovy: „Při složitosti a hustotě silničního provozu, při rostoucích nárocích na jeho zvládnutí nelze připustit, aby se na silnici pohybovali jeho účastníci pod vlivem jakéhokoli množství alkoholických nápojů. Dalším krokem by zřejmě byly návrhy, zda nepovolit toto nebo jiné množství alkoholu i řidičům motorových vozidel,“ předesílá dopravní policista.

Rozhodně by diskutoval o výši sankcí za protiprávní jednání pro cyklisty. Zejména spodní hranice pokuty za množství nad 1 promile alkoholu je podle něho trochu nerozumná.

Sportovci stojí na druhé straně

Sportovní cyklista Daniel Polman z Nové Paky má odlišný názor. Ten by pro nový návrh zvedl ruku.

„Považuji to za správné. Pivko či vínko k rekreační cyklistice patří a nulová tolerance alkoholu mi přišla v tomto případě vždycky směšná.“

Osobně si myslí, že se jedná o sportovně laděné lidi, jejichž primárním motivem je jízda na kole a sklenkou něčeho dobrého si chtějí výlet jen zpříjemnit. „Nedá se tedy očekávat, že by se na současném stavu něco změnilo, že by se například po uzákonění hranice 0,5 promile všichni zlískali jak carští důstojníci hned v první putyce na trase. Jde o uvědomělé lidi inklinující ke zdravému stylu života,“ tvrdí zkušený sportovec.

A pokud se podle Polmana budeme bavit o ožralech, kteří volí kolo jako dopravní prostředek do hospody, pak je nějaký zákon stejně krátký, stejně tak jako tolerance 0,5 promile, protože oni „nakoupí“ podstatně větší množství.

„Takže jsem pro. Končí tím z mého pohledu zbytečné omezování svobody normálních lidí, z nichž většina ví, kde je ta správná hranice.“