Hejtmanství chystá jeho zásadní modernizaci za více než 11 milionů korun. Informoval o tom nyní pardubický hejtman Martin Netolický.

„Zrekonstruujeme vnitřní prostory objektu a provedeme stavební a dispoziční úpravy všech podlaží. Kapacita objektu bude 41 lůžek," řekl hejtman.

Zahájení rekonstrukce kraj plánuje v květnu příštího roku a dokončení následující rok v říjnu, dodal Netolický.

Budova z roku 1935 sloužila finanční stráži tři roky, do podepsání mnichovské dohody. Po druhé světové válce se do objektu celníci vrátili, opět jen na tři roky. V roce 1948 stát finanční stráž zrušil. Její kompetence převzal Sbor národní bezpečnosti.

O rok později si celnictví pod svoji správu převzaly okresní národní výbory. Svéprávné postavení celní správa získala v roce 1952, kdy spadala po ministerstvo zahraničního obchodu. Mezitím objekt v Horní Lipce na hranicích s Polskem převzala armáda a používala jej jako kasárna.

Po roce 1989 stát obnovil činnost celní stráže a zřídil celní stanice v celém pohraničním pásmu. Fungovaly však jen pár let, do roku 1997.

Poté budova v Horní Lipce získala status výcvikového zařízení služební kynologie.

V roce 2013 Pardubický kraj požádal stát o bezplatný převod objektu do svého vlastnictví, což se podařilo a v roce 2015 se stal jeho majitelem.