Vyplývá to z internetové databáze Hlídač smluv, který monitoruje pohyb na státem založeném Registru smluv. Podle něj Královéhradecká lékárna uzavřela vloni za prvního půl roku zkušebního fungování registru celkem 9369 smluv.

Do veřejně přístupného registru musí být zaevidovány všechny smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun bez DPH a vkládat je do něj musí všechny státní, krajské a obecní úřady či firmy a další zřizované organizace.

Politici se dušují, že jsou za registr smluv rádi, protože prý přinese větší transparentnost práce krajů i radnic.

„Veřejná správa je už ze své podstaty veřejná a nemá nic tajného, co by měla nějakým způsobem skrývat. Pokud jsou naplněny všechny zákonné předpoklady, nejsou zveřejňovány utajované informace, osobní údaje, tak nemám problém se zveřejňováním smluv, které kraje, města, obce a stát uzavírá. Jedná se o veřejné prostředky, a proto je i povinnost ukázat lidem, jak je s nimi nakládáno," řekl včera pardubický hejtman Martin Netolický.

Registr smluv považuje za logické vyústění různých kauz z minulosti. „Nyní takto můžeme dosáhnout průhlednosti ve vztahu k občanům, kteří získali možnost dohledat téměř vše."

Netolický přitom odmítl časté snahy nezveřejňovat především cenovou výši smlouvy s poukazem na obchodní tajemství najatých soukromých firem.

„Ta částka nemůže být v žádném případě předmětem obchodního tajemství, máme na to z minulosti i řadu rozhodnutí soudů. Pokud jde soukromý subjekt do zakázky veřejného sektoru, kde tedy jde o veřejné peníze, musí si být tohoto vědom. Pokud s tím má firma problém, musí se v to případě zaměřit na soukromé zakázky," má jasno pardubický hejtman.

V hradeckém ani Pardubickém kraji žádné větší aféry s přehlížením registru smluv zatím zaznamenány nebyly.

„Největší problém uveřejňování smluv je zatím ve špatném formátu, kdy je přiložen prostý sken smlouvy, ve kterém nelze vyhledávat. Tento způsob uveřejnění smlouvy nevyhovuje dikci zákona a bude po července trestán sankcí neplatnosti smlouvy," uvedla pro Deník Martina Mikolášková z organizace Transparency International.

Zmínila také nedávný případ z hradeckého kraje, kdy byly údaje v registru smluv neúplné, konkrétně nebyla uvedena cena zakázky, kterou hejtmanství zadalo.