Zvýšení ceny vody se dotklo prakticky všech větších měst. V Hradci Králové nově stojí 93,56 Kč, v Trutnově 79,75, v Náchodě 80,90, v Jičíně 81,35. V Turnově dokonce 108,80 Kč. Jedním z mála měst, kde se cena vody v novém roce nemění, je Rychnov nad Kněžnou. Zůstává stejná už od roku 2015 ve výši 81,00 Kč.

Zvýšení ceny ve Vrchlabí má souvislost s investicemi do úpravny vody v městské části Herlíkovice. Během roční modernizace za 72 milionů korun (bez DPH), dokončené loni v listopadu, tam došlo k výměně celé technologie. Přinést má zkvalitnění procesu výroby pitné vody z povrchového zdroje Labe. Evropská unie se podílela na projektu 47 miliony korun.

„Úpravna vody byla za zenitem technologické životnosti,“ upozornila ředitelka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí Petra Vrabcová. Její slova potvrdila havárie jednoho ze tří filtrů v úpravně vody, u kterého se propadlo mezidno. „Zvýšení ceny vodného a korekce ceny stočného, která naopak klesla, souvisí s rozsáhlou rekonstrukcí úpravny vody, ale také se zvýšením fixních nákladů a zdražením elektřiny,“ upřesnila ředitelka Vrabcová.

Během oprav byly vybudovány akumulační nádrže s objemem 440 metrů krychlových, čtyřnásobně větším oproti dosavadním. Nové jsou filtrační systémy, elektroinstalace, měření, regulace. Železné potrubí nahradilo nerezové. Novinkou je UV lampa, která zajistí stoprocentní účinnost v odstranění mikrobiologických prvků ve vyrobené pitné vodě, a online měření kvality upravované vody. Herlíkovický areál Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí se nachází na radonovém podloží, proto opravy vyřešily také odstranění radonu pomocí vzduchotechniky a odradonovací věže.

„Původní technologie byla stará šedesát let, což se podepsalo na kvalitě materiálu. Byli jsme na hranici schopností úpravu vody provádět,“ poznamenal Zdeněk Satur, vedoucí úpravny a čistírny odpadních vod. Úpravna vody ve Vrchlabí je nyní v ročním zkušebním provozu do listopadu 2019. „Je to kvůli tomu, abychom věděli, jak se voda chová v různých ročních obdobích,“ vysvětlila Petra Vrabcová.

CENA VODY V KRAJI 2019
Trutnov 79,75 (loni 76,30)
Náchod 80,90 (loni 76,21)
Rychnov 81,00 (loni 81,00)
Jičín 81,35 (loni 78,95)
Hradec 93,56 (loni 92,02)
ČR 90,00 (loni 85,00)
Ceny jsou uvedené v korunách za kubík, včetně DPH