„Nezanedbatelný je i prach, který se z areálu za suchého počasí nese,“ přidává zkušenost řidiče jedoucího po obchvatu Petra Šilhánová Hajpišlová a Roman Florian potvrzuje, že když jede kolem zmíněného místa, za sucha je tolik prachu, že nevidí ani na metr před sebe.

Nadšení nejsou ani zahrádkáři v nedaleké kolonii. „Někdy jsou motorky slyšet méně, jindy více. Chodíme sem jenom o víkendu, asi kdybychom měli bydlet blíž, bylo by to horší. Až se tam budou konat třeba závody, bude to šrumec,“ nechali se slyšet manželé, kteří se v sobotu odpoledne rekreovali na své zahrádce. Přes silnici nešlo přehlédnout, jak se z dráhy zvedaly oblaky prachu.

Českoskalický starosta Martin Staněk potvrdil, že na hluk si stěžují lidé především o víkendech a v odpoledních a podvečerních hodinách. „Jedná se hlavně o obyvatele ulic Křenkova, Bezručova, místní část Zájezd i ze samotného Říkova,“ popsal starosta.

Vedení města proto požádalo českoskalický stavební úřad a odbor životního prostředí Městského úřadu v Náchodě o prověření legálnosti zřízení této motokrosové trati.

Zdroj: DENÍK/ Regina Hellová

„V současné době podle dostupných informací probíhají šetření, zda se jedná či nejedná o stavbu, která podléhá či nepodléhá souhlasu příslušných úřadů. Řeší se dopad na životní prostředí, konkrétně soulad s předpisy a podmínkami pro fungování této stavby v tomto území,“ uvedl Martin Staněk.

Dále město odeslalo žádost o vyjádření Krajské hygienické stanici v Hradci Králové. Tázalo se, jestli hluk, který se šíří z trati, odpovídá normám a zda jsou stížnosti obyvatel oprávněné.

Odborní pracovníci Krajské hygienické stanice se proto vydali na místo, aby provedli šetření.

„Vzhledem k tomu, že motokrosová dráha nebyla k danému účelu zkolaudována, jedná se o záležitost, kterou bude muset řešit město,“ reagovala mluvčí hygienické stanice Veronika Krejčí.

Vysvětlila, že v první řadě je nutné vyřešit legalitu motokrosové trati, její umístění v rámci územního řízení a povolení provozu v rámci stavebního řízení.

„Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy se bude vyjadřovat k umístění a provozu dráhy, a to z hlediska ochrany zdraví před hlukem. Pokud nedojde k legalizaci stavby, jedná se o nepovolenou stavbu a stavební úřad by měl zahájit řízení o odstranění stavby,“ komentovala situaci mluvčí.

DRÁHA I NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Hluk a prach jsou však jen jedním z problémů. Starosta Martin Staněk upozornil, že provozovatel trati bez jakéhokoliv povolení či vyjádření úřadů vybudoval stavbu bez souhlasu dalších majitelů pozemků, na kterých se trať nachází. Například pozemek města, tedy cesta, která prochází prostředkem areálu, je zatížena věcným břemenem a vede tudy kabel od elektřiny z fotovoltaické elektrárny. „Jsem osobně velmi rád, že ho do dnešního dne nikdo nepřekopl bagrem při nepovolených zemních úpravách a nedošlo k nějaké nepříjemnosti,“ poznamenal starosta a dodal, že umísťování jakýchkoliv staveb do krajiny podléhá územnímu plánování.

„Česká Skalice má v této lokalitě schválené nezastavitelné území, obec Říkov místo pro výrobu, takže vhodnost místa pro výstavbu motokrosové trati je opravdu malá. Vetší budovaní je vhodné vždy předem konzultovat s úřady a ne se pouštět do činností podle toho, jak to vyhovuje přímo jednotlivci,“ vysvětlil a s politováním vzkázal: „Osobně chápu občany, že dlouhodobě poslouchat hluk z motokrosové dráhy je nepříjemné. Bohužel si ale nemyslím, že by v dohledné době došlo k omezení provozu trati na únosnou míru a je nutné nechat proběhnout veškerá řízení na městských úřadech.“

O MOTOKROSOVOU DRÁHU ÚDAJNĚ NEJDE

Město zároveň požádalo písemně vlastníka, aby nevyužíval městský pozemek. Prašnost trati řeší úřad s vlastníkem a správcem komunikace.
Vlastník trati se podle dostupných informací hájí, že o žádnou motokrosovou dráhu nejde, že se údajně jedná o zónu k rekreaci vhodnou i pro cyklisty a že žádný zákon neporušuje.

MOTOKROS ANO, ALE PODLE PRAVIDEL

Podle starosty České Skalice je motokros krásný sport a je vhodné, aby vzniklo více areálů, které umožní svým zázemím rozvoj dětem i ostatním jezdcům. „Je daleko lepší, když se jezdí v areálu k tomu určeném, než když se devastuje volná příroda. Osobně bych nejraději viděl řádně povolený areál s dostatečným parkováním, vyřešenou přístupovou cestou, sociálním zázemím, ošetřovnou první pomoci a snad i ten stánek na pivo a párek by se hodil, ale vše v souladu s předpisy a zákony,“ zakončil starosta.