S nadsázkou a svérázným způsobem pokračují ochránci přírody v boji proti znečištění Krkonoš odpadky. Jako posilu si tentokrát přibrali vládce hor.

Není to tak dávno, co se na internetu objevily názvy jako petlahvoň odhozenec, obalík sušenkovitý, nebo vlhčenec ubrouskový. Krkonošští strážci se tak neobvyklým způsobem snažili upozornit na nešvar turistů - zanechávání odpadků v přírodě. Nyní kampaň s názvem Není zvěř jako zvěř pokračuje.

V pondělí se v médiích se objevil otevřený dopis, ve kterém Krakonoš kvůli odpadkům hrozil uzavřením největších českých hor neprostupnou mlhou. Na dnešek si vládce hor pozval do Prahy ministr životního prostředí Richard Brabec. A Krakonoš skutečně do hlavního města přijel (viz. foto). Během půl hodiny se s ministrem domluvil, že dá lidem ještě šanci. Musí mu ale slíbit, že co si do hor přinesou, si také odnesou.

Slib můžou lidé podepsat už nyní na internetu nebo o víkendu na deseti nejfrekventovanějších místech přímo v Krkonoších - například před Mumlavským vodopádem, u dolní stanice lanovky na Sněžku, nebo u Luční boudy. „Dobrovolníci s podpisovými archy budou od pátku 19. do neděle 21. července rozmístěni po celých horách,“ slíbil ministr Brabec.

Součástí podpisové akce bude také možnost vyzvednout si sběrovou tašku nebo pytel, do kterého návštěvníci hor budou sbírat pohozené odpadky. Ano, nejen svoje vlastní, ale i ty, které už v přírodě zanechal někdo jiný. Jinak by neměl slib smysl. Veškeré sesbírané odpadky bude možné zanechávat na stanovištích u podpisových archů. Po skončení akcí budou následně svezené na skládku odpadu v Dolní Branné. Slib s nasbíranými podpisy předají ochránci přírody Krakonošovi 1. srpna, přesně v den, kdy chtěl hory zavřít. "Věřím, že Krakonoš bude spokojen a vše dopadne tedy dobře, stejně jako v pohádkách," uzavřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

Znečišťování hor odpadky patří mezi velký problém současné turistiky. Loni navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo téměř 3,8 milionu lidí. Při úklidové akci letos na jaře pracovníci Správy KRNAP a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu, které se u turistických cest objevily po zimní sezoně. „Pohozené odpadky v Krkonoších nás velmi trápí. Nejenom, že jsou škodlivé pro přírodu, ale snižují příjemné zážitky z návštěvy Krkonoš pro mnohé ukázněné turisty. Věřím, že si lidé uvědomí škodlivost odpadků a situace v Krkonoších se brzy změní k lepšímu,“ uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Příroda si totiž s odpadky sama poradit nedokáže. „Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v ulicích měst, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale lákal by i divoká zvířata. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést,“ dodal ministr životního prostředí Richard Brabec.

V Krkonoších právě vrcholí letní turistická sezóna. Ochránci přírody věří, že kampaň bude mít vliv na tisíce návštěvníků.