Všechny vlaky budou po dobu oprav na trati nahrazeny autobusovou dopravou, která se bude řídit výlukovým jízdním řádem.

V autobusech náhradní autobusové dopravy bude omezena přeprava jízdních kol, naopak bez omezení lze cestovat s kočárky. Případnou přepravu cestujících na invalidním vozíku dráhy zajistí náhradním vozidlem s tím, že takovou cestu je potřeba ohlásit s třídenním předstihem.

Podrobný výlukový řád najdou cestující na webových stránkách Českých drah.