Podle inspektorů prodávající nejčastěji porušovali zásady poctivosti prodeje, neseznamovali spotřebitele s cenou nabízených výrobků a služeb a také nevydávali řádně na vyžádání spotřebitele doklady o koupi nebo poskytnuté službě.

Nepoctiví prodejci

„Kontroly byly směrovány zejména do míst s vysokou koncentrací návštěvníků a turistů, jako jsou přírodní i umělá koupaliště, hrady, zámky, muzea, sportovní areály, ubytovací zařízení a také provozovny stravovacích služeb a občerstvení," uvedla  inspekce na svém webu.

ČOI v regionu  zkontrolovala mimo jiné 21 koupališť, u tří z nich zjistila nedostatky. Z prohřešků usvědčila také dvě ze sedmi navštívených ubytovacích zařízení. Naopak  žádnou chybu inspektoři nenašli při kontrole čtyř sportovních zařízení a sedmi hradů a zámků.

Výsledky kontrol ve východočeském regionu vyšly o něco lépe než kontroly v rámci Česka. Inspektoři v létě prověřili 1338 zařízení a nedostatky zjistili v 526 případech, tedy téměř ve 40 procentech.  V polovině z nich provozovatelé porušili zásady poctivosti prodeje.

„Celkové výsledky letních kontrol v roce 2014 se nijak výrazně neliší od výsledků obdobné kontrolní akce v roce 2013, kdy procento provozoven, v nichž byly zjištěny nedostatky, bylo o cca 3,3 procenta nižší," konstatovala inspekce.

Do současné doby ČOI v celé České republice uložila 464 pokut v hodnotě přesahující 1,2 milionu korun, ale celková výše uložených pokut zatím není známa, protože další desítky správních řízení dosud nebyly ukončeny.

„Na tuto kontrolní akci budou navazovat kontroly zaměřené na zimní turistickou sezonu," upozornila inspekce.

Dušičky bez chyb

Bez ztráty pomyslné kytičky zato vyšli východočeští prodejci při kontrolách dušičkového sortimentu. Tentokrát inspektoři při prověrkách prodeje věnců, svíček a květinových vazeb žádné prohřešky neobjevili. Nebylo tomu tak všude, například v Moravskoslezském a Olomouckém kraji inspektoři prověřili 43 prodejců, z nichž 31 přistihli při chybách.