Položením květin si připomněli 199. výročí narození této významné české spisovatelky, která má velké zásluhy na obrodě české kultury a vydobyla si pozici národní patronky a pomyslné strážkyně národní identity. „Božena Němcová se po většinu svého života setkávala s nepochopením společnosti,“ nechala se při pietním aktu slyšet starostka Česká Skalice Zuzana Jungwirthová a dodala: „Věřila, že jednou musí přijít doba, kdy si budou muži a ženy rovni. Dnešní společnost by chování Boženy Němcové pochopila daleko lépe než její současníci.“

Velikost autorky Babičky, Divé Báry, V zámku a podzámčí či Národních báchorek a pověstí, vyzdvihla slovy Karolíny Světlé i předsedkyně českoskalické společnosti Boženy Němcové Helena Duchačová: „Byla stokrát nešťastnější, než bývá líčena, neb nebyla jen obětí národních poměrů, nýbrž především a hlavně svého světového a společenského názoru.“