Degustace se bude konat 25. ledna od 14 hodin v klubovně zahrádkářů u splavu na Úpě.   (řez)