Vzhledem k očekávanému velkému množství návštěvníků se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo vozovku na tento víkend zprovoznit. Následně ji ale na krátký čas opět uzavře. Spodní část silnice je z velké části opravená, zbývá položit asfalt a ofrézovat úsek kolem zámecké zdi. Tyto práce by měly skončit do 12. května, kdy by komunikace měla opět být v provozu bez jakéhokoli omezení.

Potštejn v budoucnu čekají další dopravní omezení

Problém podle majitele potštejnského zámku Zdeňka Nováčka nastane příští rok, kdy se bude stavět stěžejní část zámecké zdi. Ta je kulturní památkou, která, přestože nebyla postavena jako zeď opěrná, tak dlouhou dobu sloužila.

Cesta vedoucí podle ní se opakovanými opravami neustále rozšiřovala, o zeď se opírala, a ta začala ujíždět a padat.

Ředitelství silnic a dálnic se proto rozhodlo, že zeď bude sloužit v budoucnu jako opěrná, a že přestavbu její spodní části zrealizuje a zároveň zafinancuje. Opravu horní části zaplatí majitel potštejnského zámku. Ten má v úmyslu využít peníze ze státních dotací.

Práce budou probíhat postupně, podle odhadů by měly být realizovány v průběhu dvou až tří let. Silnice, jejíž vrchní část také projde opravami, v těchto místech silničáři opět dlouhodobě uzavřou. Provoz bude podle rozsahu prací buď řízen semafory, nebo tam instalují omezující dopravní značení.

Podle Z. Nováčka by ale opravy neměly zásadně omezit obyvatele a návštěvníky Potštejna ani potštejnského zámku.