Ukázky poskytování první pomoci

V rámci programu bylo mimo jiné požehnáno novému hasičskému vozu Tatra, které ve zdejším horském terénu bylo již potřeba, a nechyběly ani ukázky první pomoci v podání královéhradeckého Českého červeného kříže (ČČK).

Záhorský starosta Vojtěch Špinler poděkoval v rámci soutěže dobrovolným hasičům za jejich celoroční práci a připomněl leckdy ztížené podmínky při práci místních hasičů s ohledem na dostupnost daného území.

Eva Ženíšková