„Očekáváme, že během nadcházejícího léta se vrátí velká vlna návštěvníků z Česka. Ta oblast cestovního ruchu (v našem případě v Krkonoších) potěšila vloni v létě. Počítáme, že letos, zřejmě i v příštím roce, dojde k odlivu zahraničních hostů. Proto potřebujeme udržet a obnovit zájem turistů z Německa nebo Polska: ukázat jim, že jsme bezpečná země. Současně je třeba využít aktuální zvýšený zájem českých hostů, který se bude v dalších letech opět obracet k dovoleným do zahraničí. Chceme, aby měli důvod se k nám vracet,“ odhaduje rizika i příležitosti Jakub Rus, dlouholetý odborník na destinační management, který dnes působí ve Svazku obcí Východní Krkonoše.

close Jan Rus info Zdroj: Archiv zoom_in Jakub Rus Očekávání spojená s nadcházející letní sezonou připomínají jeden z aktuálních neduhů: overtourism. Přehlcování především nejoblíbenějších míst Krkonoš, Prachovských skal, Adršpachu. Tam mnohdy přetékají záchytná parkoviště, u lanovek se stojí dlouhé fronty, hlavní horské magistrály přicházejí o svůj genius loci…

Jak s overtourismem účinně zatočit?
Jde samozřejmě o složitější problém. Jedním z účinných řešení je distribuce turistického zájmu. V místě a čase. Metaforicky řečeno: všichni návštěvníci vytvoří vlnu na nejznámějších místech většinou v určitých hodinách, v určitých dnech a na některých místech. Pokud budou mít dost informací o nabídce na jiných podobně atraktivních místech Krkonoš s tím, že v 11 hodin dopoledne je fronta u lanovky na Sněžku v daný den nejpravděpodobnější, mohou si naplánovat program a davům se vyhnout. Důležité je pomoci návštěvníkům efektivně a hlavně pohodlně si dovolenou naplánovat. K tomu chceme připravit elektronický nástroj, který v prostředí českého turistickém ruchu dnes chybí a neřeší jen problém s přehlcováním. V jiných zemích se s ním dávno pracuje a velice dobře slouží všem zainteresovaným v oblasti cestovního ruchu: návštěvníkům, veřejné správě, dokonce místním obyvatelům, provozovatelům atraktivit a širšímu podnikatelskému sektoru napojenému na turismus…

Jaký nástroj máte na mysli?
Můžeme jej pracovně nazvat Destinační karta. Jde v podstatě o digitalizaci části veřejné správy v oblasti cestovního ruchu. Jde o software, který umožní elektronicky evidovat hosty v ubytovacích zařízeních. Nabídne návštěvníkům, ale třeba i místním obyvatelům, čerpat určité výhody a exkluzivní služby. Zároveň důsledněji vybírat poplatky z pobytu, což pomůže městům a obcím v turisticky exponovaných destinacích. Ubytovatelům dá tato karta do rukou pozitivní motivaci, která dnes chybí.

Co konkrétně karta přinese turistům?
Turista (a počítáme, že i místní obyvatelé v turisticky exponovaných obcích a městech) bude moci čerpat různé exkluzivní služby. Zdůrazňuji, že nejde jen o slevy, ale o exkluzivitu. Sleva je dnes pro bohatší klientelu nezajímavá. Funkční nebo lákavá je jiná nabídka. Třeba přednostní vstupy, kdy se návštěvníci budou moci vyhnout frontám, rezervovat si místa v často přeplněných restauracích nebo tam čerpat happy hours… Turistu chceme maximálně motivovat, aby si kartu vyžádal a pracoval s ní a byla pro něj výhodná…

…jak to může pomoci třeba v boji s přehlcováním turisticky atraktivních míst?
Díky napojení na e-shop návštěvníci budou moci nakupovat vstupné ve vybraných časových slotech a bezstarostně a co nejlépe si naplánovat pobyt a orientovat se v území. Díky tomu pak lze zájem a vlny návštěvníků distribuovat i do dalších míst. Turisticky významná území v kraji mezi sebou nemají bojovat nebo si konkurovat, ale naopak předávat si turisty, doporučovat jim sousední atraktivity. Díky tomu se návštěvník seznámí s nabídkou v destinaci, která je skutečně velice pestrá a zajímavá. Přehledně mu představíme „bezednou studnici zážitků“ v destinaci: pak má důvod se k nám vracet. A to nejen během hlavní sezony, protože provozovatelé potřebují mít práci pro zaměstnance celoročně. Potřebujeme návštěvníky lákat i mimo sezonu.

Jaké výhody to bude mít pro penziony a hotely, ubytovatele?
Ti nebudou muset jako dnes vést těžkopádnou administrativu, která musí myslet na cizineckou policii, statistický úřad nebo místní radnice. Všechno bude přehledné a pohromadě. Dostanou také do ruky službu, která pomůže jejich klientovi, a přinese zmíněné výhody. Návštěvník má další důvod se vracet.

Předpokládám, že obce díky tomu ocení důslednější výběr poplatků z pobytu…
Z pohledu obcí je největší slabinou dnešního zastaralého systému právě nedůsledný výběr peněz z ubytování. Vybíráme dnes maximálně 30 procent. Obce přichází o desítky milionů korun ročně. Přitom horská vesnička, která na poli cestovního ruchu v podstatě reprezentuje celou zemi a turistický provoz její infrastrukturu obrovsky zatěžuje a opotřebovává, dostává kvůli nedokonalosti českých zákonů z rozpočtového určení daní stejné peníze, jako obec někde na Hradecku, která stojí zcela mimo turistický zájem. Tento poplatek, který turisté skutečně platí a hradí, není možné vymáhat. Není pro to legislativní rámec. Důsledný výběr poplatku z pobytu pro tyto obce je velice obce důležitý.

Proč tenhle systém (destinační karta), o kterém nyní mluvíme jako o budoucnosti, u nás vlastně už dávno nefunguje?
Když to shrnu: stát v oblasti digitalizace veřejné správy obecně docela zaspal. V cestovním ruchu, který je u nás ekonomicky velice silnou oblastí a stále poněkud podceňovanou, promyšlený přístup státu chyběl. V Rakousku či na Slovenskou jsou v tomto případě mnohem dál než my. Celý projekt chceme do konce letošního roku ve východních Krkonoších odpilotovat a odladit. Spolupracujeme velice aktivně s CzechTourismem či s ministerstvem pro místní rozvoj. Náš projekt by se pak mohl rozšířit do celého Česka a posunout řízení zdejšího cestovního ruchu konečně do 21. století.